Reservar

Només es pot reserva amb 3 mesos d'antelació. Per reservar fora de dates, poden enviar un e-mail a la següent adreça: info@refugicanboi.com.

Seleccioneu les dates de la vostra estada al refugi per reservar:

Data Entrada: Data Sortida: Nº Llits:

Seleccioneu les dates de la vostra estada al refugi per reservar:

Data Entrada:

Data Sortida:

Nº Llits: